בעוד קצת פחות מחודש מדינת ישראל תעביר את כל סמכויות בריאות ביטחון מדינת ישראל לארגון הבריאות העולמי...

eitanwa Photo

eitanwa
2 months 35 Views
Category:
Description:

בעוד קצת פחות מחודש מדינת ישראל תעביר את כל סמכויות בריאות-ביטחון מדינת ישראל לארגון הבריאות העולמי WHO.
מה המשמעות ? ארגון הבריאות העולמי יוכל למנוע מצה"ל להיכנס לשטחים המוגדרים על ידם מסוכנים בריאותית.