לחם עדני - כאפוש

אלשבזי Photo

אלשבזי
3 years 102 Views
Category:
Description:

הלחם העיקרי של היום יום שנהגו לאפות העדנים 
נקרא: הָאזון - HAZON
ההאזון נאכל בעיקר בארוחת הצהרים.
לחם הכאפוש - HAFUSH הוא חגיגי יותר.
גברת רוזה בן שלמה, יחד עם בתה, מלי  
מדגימה את הכנת הכאפוש ומספרת
כי לחם זה נאפה בעיקר למאורעות מיוחדים,
זהו לחם תפנוק - טעים יותר