זו תכנית שצריכה להילמד בבתי הספר - אורטויה מספרת על התכנית - \\\יש מה לעשות!\\\

RaisingTheFrequency Photo

RaisingTheFrequency
3 года 92 Просмотр (ов)
Категория:
Описание:
\\n
לפרטים על התכנית - http://bit.ly/2qSTbm4
~ יש מה לעשות! ~
התכנית להפחתת נזקים בריאותיים בעולם המודרני

21 הדרכות פשוטות, שיחזירו אתכם לבריאות
ולאנרגיה הטבעית של הגוף שלכם\\n