זו תכנית שצריכה להילמד בבתי הספר - אורטויה מספרת על התכנית - \\\יש מה לעשות!\\\

2 anni 92 Visualizzazioni
Categoria:
Descrizione:
\\n
לפרטים על התכנית - http://bit.ly/2qSTbm4
~ יש מה לעשות! ~
התכנית להפחתת נזקים בריאותיים בעולם המודרני

21 הדרכות פשוטות, שיחזירו אתכם לבריאות
ולאנרגיה הטבעית של הגוף שלכם\\n