5 -

YuliEder Photo

YuliEder
3 years 115 Views
Category:
Description:

יותר מאשמח עם תשתפו 🙏

 

עם כל מה שקורה בזמן האחרון,

עם כל העומס של האירועים בשנה האחרונה,

דריסת החופש שלנו,

ובנוסף לכל מה שקורה בשבוע האחרון,

יש מי שממשיך ומתמיד

במה שהוא התחיל כבר לפני הרבה זמן - שמירה על הבריאות שלנו ושל ילדינו - התנגדות לדור 5 וערים חכמות.

 

לפני כשבועיים הוגשה עתירה לבג"ץ.

כל הפרטים בשיחה קצרה שזכיתי לעשות עם שי דנון.

 

קישורים למסמכים >>>

עתירה למתן צו על תנאי:

https://emfkeepers.co.il/wp-content/uploads/2021/05/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-4-%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf

תשובת בית משפט:

https://emfkeepers.co.il/wp-content/uploads/2021/05/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%A5.pdf

הודעה לתקשורת עתירה למתן צו על תנאי:

https://emfkeepers.co.il/wp-content/uploads/2021/05/הודעה-לתקשורת-עתירה-למתן-צו-על-תנאי.doc