מנכ״ל מטרד הבריאות בחיקוי מרשים של רכב שמנסה להתניע בחורף, חכו לסוף 😂

3 years 184 Views