איני מבין מדוע אנשים ממשיכים לנהות אחרי מי שמציע בעצם לחסל את רוב האנושות״.

testme Photo

testme
2 months 33 Views
Category:
Description:

העיתונאי עטור הפרסים אלכס ניומן שואל את ד״ר פטריק מור מייסד שותף של גרינפיס, מה דעתו על ההצעה להשמיד ב - 12 השנים הבאות את כל הדלקים המאובנים (בשקר שזה לטובת הסביבה) ד״ר פטריק מור: ״ובכן הדרך הכי טובה לכנות את החוק הזה הוא ״התאבדות המונית״, הדבר יגרום לכך שאוכל לא יוכל להיות מועבר לחנויות במרכזי הערים, ומהרעב, אנשים עלולים להילחם זה בזה. ולהרוג זה את זה. וגם את בעלי החיים. זה יגרום להשמדת כל העצים שכן העץ יהיה התחליף היחיד לבישול ולחימום, ולמעשה אני צופה שמעשה כזה יביא להשמדתם של רוב בני האדם. איני מבין מדוע אנשים ממשיכים לנהות אחרי מי שמציע בעצם לחסל את רוב האנושות״.