סקופ מגרמניה

3 months 18 Views
Category:
Description:

הרוחות סוערות אצל משתמשי X הגרמנים, בעקבות פרסום של פרוטוקולי הקורונה של מוסד רוברט קוך (המרכז לבקרת מחלות הגרמני). 1000 מסרים שהיו מושחרים שוחררו באמצעות בית משפט, בתביעה של אחד מכלי התקשורת האמינים היחידים שנשארו במדינה, מולטיפולר. מה הם מצאו? מספר איבור, פעיל X בולט שמוכשר בסרטונים שמתמצתים נתונים מורכבים בשפה פשוטה. הבסיס לכל צעדי הקורונה היתה ההחרפה של הערכת הסיכונים של קורונה - מסיכון מתון לסיכון גבוה. בניגוד לנטען קודם, ההחמרה הזו לא היתה מבוססת על הערכה טכנית [מדעית], אלא על הוראות פוליטיות מגורם חיצוני ששמו...מושחר! כלומר הטריגר לכל מה שקרה בקורונה נבע מכוח פוליטי חיצוני מוסתר מהציבור. זה גילוי ענק שהתקשורת לא מכסה אותו. איבור מראה גם שרשות הבריאות הבריטית שהגדירה מחלה זיהומית עם השלכה גבוהה, ידעה בתאריך 19 למרץ 2020, שימו לב לתאריך, שהסיכון נמוך והתמותה נמוכה ואין צורך לנקוט בפעולות רציניות. איבור מסביר את זה יותר טוב: