MARK STEELE - POLLINATORS AND FISHING GET ATTACK.(מתורגם)

2 years 182 Views
Category:
Description:

צפייה ישירה | הורדה

תחשבו על זה רגע... 🤔
הדגים במועדון הדיג הזה שאתם רואים,
חיים על חרקים ומאביקים,
וגם הציפורים כמובן והעטלפים.

עכשיו אפשר לראות שאין דייגים כי אין דגים, כי אין אוכל בגלל פנסי הלד שמושכים אליהם את כל החרקים והמאביקים,
הם מתים בגלל נורות הלד הרצחניות האלה שלא נועדו להאיר !!

הם כולם מתים ואז אין אוכל, שזה אומר שהדגים נכחדים וכמובן שגם הציפורים והעטלפים.

זה פשע נגד האנושות !!!

#StopTheCrime #SaveUsNow #Mark_Steele #LedKillGrid #Stop5G_Weapon #LIVE528 #מעלים_את_התדר #אמת_חופשית