62cd9beb8025c

Category:
Description:

 ביקורת נוקבת בוועדה המלכותית באוסטרליה על השתקת תיקים של פדופילים בצמרת

והמעורבות של בכירים ברשויות החוק והמשפט, ומתוכם שופטים בכירים