שלישי פעמיים קי-טוב on 22-3-22

Category:
Description:

תוכנית: שלישי פעמיים קי-טוב, מ-22/3/22

על זמן ולוחות שנה קדומים, וסינכרוניזציה
יולי וכרמית מדברות על ההתעוררות, התמודדויות אישיות, על אתגרי החיים.