המסיכה: חניכה ויצירה של חברה חדשה - חברה טכנוקרטית מנוכרת

Category:
Description:

נרטיב הזריקות, החיסונים, התו הירוק, וכיוצא בזה, הם לא יותר מאשר הסחת דעת מתוחכמת שנועדה להסב את תשומת לב האוכלוסייה מהאג'נדה האמתית של האוייב - השרשת המסיכה ויצירתה של חברה אנושית חדשה. מכיוון שנרטיב הזריקות והתו הירוק עולה על אמצעי המסיכות והריחוק החברתי בחומרתו, הוא מהווה הסחת דעת מושלמת, ומאפשר את תהליך השינוי התרבותי שהחברה עוברת ללא התנגדות מצד האוכלוסייה. הזריקות, ובכלל זה התו הירוק, מעולם לא נועדו להשאר. מה שנועד להשאר הוא אמצעי המסיכה והריחוק החברתי, שכן אלה מאפשרים את מימוש האג'נדה - כאמור יצירה של חברה אנושית טכנוקרטית ומנותקת והשרשה של דת הקוביד-19 בקרב אוכלוסיית הילדים. במלים אחרות, בזמן שהמבוגרים מועסקים בנרטיב השקרי, ילדיהם עוברים את תהליך החיברות החדש ובעתיד הם יממשו דה פקטו את הסדר העולמי החדש

The narrative of injections, vaccines, the green passport, and so on, are nothing more than a sophisticated distraction designed to draw the attention of the population from the true agenda of the enemy - the rooting of the mask and the creation of a new human society. Since the narrative of forced injections and green passports outweighs the mask measure and social distancing in its severity, it constitutes a perfect distraction, allowing for the process of cultural change that society undergoes without any resistance from the population. The injections and green passports were never meant to stay. What is intended to remain is the means of masking as an everyday garb and social distancing, since these enable the realization of the agenda - as mentioned above - the creation of a new technocratic and disconnected human society and the rooting of the Covid-19 religion among the children's population. In other words, while adults are occupied with the false narrative, their children go through the new enculturation process and in the future they will de facto materialize the new world order