62cc77f7ecdfb 62cc77f7ecdfb

62cc77f7ecdfb

Yuli Eder Photo
Yuli Eder
1 year
131 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 1
Category:
Description:

סרט תעודי על סגולות המים.
מים נדלקים באש במצב מסויים. הם משפיעים על אופן צמיחת הצמחים, בהתאם לזכרון האנרגטי שלהם,
הם מושפעים לא רק באופן פיזי, הם מושפעים ומשפיעים הרבה יותר מתדרים - מילה, צליל וכוונה.
זהו סרטי תעודי, בו מרואיינים חוקרים ומדעניים מכל מיני מקומות בעולם,
מביאים עדויות מחקר שלהם

בסרט נתקלתי לפני יותר מעשור.
דאגתי לתרגם אותו, וארגנתי מפגשים בהם הקרנתי אותו.

Comments:

Comment