איך לבנות מכשיר אנטי נאנוטכנולוגיה איך לבנות מכשיר אנטי נאנוטכנולוגיה

איך לבנות מכשיר אנטי נאנוטכנולוגיה

streamer Photo
streamer
1 year
202 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 2
Category:
Description:
טוני בחור נפלא שמלמד אותנו כמה טכסיסים פשוטים שניתן להכין בעצמנו, למוכשרים שבנו ואשר עוזרים לבריאות שלנו להלחם בסביבה מלאת תדרים ומוקרנת 24/7 ובנוסף מרוססת עם חלקיקי נאנו שנספגים בגופנו והופכים להיות חלק מבשרנו.