עולמית HISUNIM תוכנית

3 years 93 Views
Category:
Description:
\\\\n

תאגידי תרופות באמצעות ארגון הבריאות העולמי השקרי ומשרדי בריאות ברחבי העולם, ממציאים סיפורים על מגיפות על מנת לכפות חיסונים עם חומרים מזיקים ורעילים הישר לשריר, שבעתיד יוזרקו דרכם צ\\\\\\\'יפים שליטת מוחלטת על אוכלוסיה. הילדים שלנו הם אלה שבסיכון משמעותי. כפיית חיסונים היא נשק מעולה עבור תאגידים שרוצים להבטיח המשך מכירת מוצרים ועבור תאגידי תקשורת שיוכלו לשדר הישר לצ\\\\\\\'ים שנתשל בגופנו ולשלוט בהתנהגות בני האדם.

\\\\n