מה זמן מסך עושה למוח הילד וליכולת החישה ?

3 years 59 Views
Category:
Description:
כיצד לתת לילדים זמן מסך \\\\\\\"בריא\\\\\\\" ? \\\\nכיצד לנתק אותם מהמסך ? \\\\nאיך עלינו להגיב כהורים ? \\\\nבשידור הזה אני סוקר בקצרה את הבעיה\\\\nומציג 12 פתרונות יעילים ופשוטים.\\\\nלמידה נוסף הכנסו לאתר הבית : \\\\nhttp://ahava528.com/\\\\n\\\\nלהרשמה לסרטוני הדרכה חנמיים\\\\nלהפחתת החשיפה לרעלים : http://ahava528.com/reducing-poison/