עולם שטוח 12 - 12-7-23 - הטלסקופ הכופר ג'יימס ווב

marcos1972 Photo

marcos1972
9 months 13 Views
Category:
Description:
מרפרפים כאן על מה שגילה "טלסקופ ג'יימס ווב החדש חדיש ומחודש"...שאותם שקרים פסודומדעיים שהיו לפני מאה שנה קיימים היום והולכים ומסתבכים. רק שלא נגלה שיש בורא למקום הזה הא? ליצנים