MARK STEELE - THIS CONFIRMS THE DESTRUCTION OF BIOLOGICAL...

MARK STEELE - THIS CONFIRMS THE DESTRUCTION OF BIOLOGICAL LIFE.(מתורגם) MARK STEELE - THIS CONFIRMS THE DESTRUCTION OF BIOLOGICAL LIFE.(מתורגם)
5 months 1.2K Views
Category:
Description:

MARK STEELE :::...
⚠️.
זה מאשר את הרס החיים הביולוגיים אם לא נעצור את הפושעים האלה

ממש לפני שסגרו אותכם בבתים וגם הרבה בזמן שסגרו אותכם בבתים,
מארק סטיל, מומחה נשקים אלקטרונים, הוא היה מהראשונים בעולם שהזהירו "מנשק האור" ולאיזה מטרה בעצם כל הפריסה הזאת מיועדת.

הוא הזהיר בצורה מאד ברורה את הנזקים הבלתי הפיכים כתוצאה מחשיפה לנשק הזה, לא מספרים לכם בכוונת תחילה על קרינה אופטית כתוצאה מחשיפה לפנסי הלד שנפרסו, מה שהכי עצוב ומחריד בכול הסיפור, זה שרשום לאנשים מה זה עושה, כדאי מאד שתתחילו להתנגד לזה בכול מחיר לרשויות המקומיות שלכם, הפנסים האלה לא לתאורה, זה הורג אותנו, את המאביקים ואת החרקים, צריך בדחיפות להסיר את הפנסים האלה, יש לא מעט בלבול בנוגע לפנסי הלד האלה, כי הרבה חושבים שאם אין עליהם משדרים אז זה לא מסוכן, שזה לא נכון, כי עצם החשיפה לפנסים אלה, היא פגיעה ישירה לכולנו !!!


THIS CONFIRMS THE DESTRUCTION OF BIOLOGICAL LIFE - IF WE DON'T STOP THESE CRIMINALS - BE THAT RESISTANCE INFO@SAVEUSNOW.ORG.UK
Www.SaveUsNow.org.uk

תרגום בעברית | צפייה ישירה | הורדה ישירה
StopTheCrime.Israel | LIVE528 :::...

#Mark_Steele #LedKillGrid #SaveUsNow #StopTheCrime #LIVE528 #Bio_Weapon #Stop5g_Weapon