יערות העולם העתיק

streamer Photo

streamer
3 years 0.9K Views
Category:
Description:
\\n

מתוך הסרטון המפורסם \\\"אין יערות בעולם השטוח\\\", אוסף מקוצר של צילומים שמראה לכם את מה שנשאר מאותם עצים עצומים ומרהיבים שלפני שכמה אלפי שנים בלבד כיסו והצלו על כל פני הארץ.

\\n