רבי עמרם

רבי עמרם רבי עמרם
10 months 4 Views
Category:
Description:

היום, ט"ו תמוז ה'תשפ"ב, יומא דהילולא ה-מ"ח של הקדוש, צדיק יסוד עולם, כבוד הרב החסיד רבי עמרם בלויא, לכבודו ולזכרו של מי שהציל את היהדות בארץ ישראל, נפרסם אי"ה כמה וכמה שידורים מפנקסו של רבי עמרם, מקונטרסים וממכתבים שכתב ופרסם, מעט מזעיר בחסדי השם ממסכת חייו של רבי עמרם חסידא, זכותו יהא מגן בעדנו ובעד כל עמו ישראל, אכי"ר.
בהודי'ה רבה להמקריאה את הדברים החשובים ומזכה את הרבים, אשר בצניעותה שומרת על עילום שם.