כנס דיגיטלי - תו הירוק והתמודדות עם סמכות בצבא on 28-Jan-22-09:56:23

Category:
Description:

כנס שכולו סביב נושא - תו הירוק והתמודדות עם סמכות בצבא,

הנחיות וחוקים, אדם חי, וחוקי ייסוד כבוד האדם וחירותו