מרכז מחקר חקלאות מגנטית ישראל - יישום אנטנה

5.8K Views
Category:
Description:

תודה למאט ולחומר שמוציא 
https://cultivateelevate.com/electroculture/