חת חת

חתת יום שישי פרשת חיי שרה שנת פל...

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
11 months
11 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
לערוץ ב-live528 (https://live.ahava528.com/channel/Ubahartabachaim)|
חת"ת יום שישי פרשת חיי שרה ש'נת פ'לאות ב'כל פ'דה ב'שלום
לקבלת פני משיח בנצחון מלחמת ה' בעמלק
לא לזריקות המוות
לא לשלטון עמלקי פאשיסטי
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה
א-להים זה.