קרה לכם שהגעתם למשוך מזומן מהבנק והנציגים שאלו אתכם עבור מה ישמש הכסף? - כולל תרגום - t.me/Parlamnt

testme Photo

testme
7 months 15 Views
Category:
Description:

קרה לכם שהגעתם למשוך מזומן מהבנק והנציגים שאלו אתכם עבור מה ישמש הכסף? - כולל תרגום - t.me/Parlamnt