ALIVE528 רשת חברתית

support Photo

support
1 year 2.6K Views
Category:
Description:

אלייב 528 - ALIVE528 
הינה תשתית תקשורת המשמשת בנוסף כרשת חברתית וכוללת מערכת לניהול ושמירת תוכן, המספקת כלים טכנולוגים מהמתקדמים בעולם לשימוש בכל סוג תוכן שעולה לכם על הדעת.
אלייב 528 נתרמה מטוב ליבו, כספו וכל מציאות חייו של אדם אחד, שבעקבות טרגדיה נוראית שעלתה בבריאותו של בנו לאחר שנפגע מחיסונים וחלה במחלת האוטיזם ולאחר חקר מעמיק בנושא זה, הוא הבין שמידע רב מאוד נסתר מן הציבור, ומה שבאמת נדרש הוא לייצר את הכלי העוצמתי ביותר שניתן בכדי לספק אלטרנטיבה לכל רשתות התקשורת הקימות בשוק שהן 100% ממסדיות ופועלות כשופרי שלטון. פעילים רבים שמרכזים מאחוריהם עשרות ואף מאות אלפי עוקבים, דיווחו ועושים זאת עד עצם רגע זה ממש, שהם מודעים לנושא מחיקת התוכן מהרשת וההשלכות העתידיות כתוצאה מכך. הם ידעו על קיומה של פלטפורמה זו, (אף נתמכו בפעילות האישית שלהם!) ואף נעשו איתם שיחות (אישיות) רבות להדגיש את החשיבות של אחסון ושמירת תוכן מסוג זה, לטובת הציבור ובמיוחד לתיעוד לדורות הבאים, בחרו ועד רגעים אלו ממש להמשיך להשתמש באותם רשתות חברתיות פייס בוק, יו טיוב, טלגרם, ואטסאפ, טיק טוק!!!!!! שלמעשה פועלות נגדם. בכל רשת אלטרנטיבית אחרת למרות הסיכון למחיקת התוכן אותם פעילים חברתים לא רק שבחרו לא להשתמש בפלטפורמה שנבנתה עבורם מסיבות תמוהות כאלו ואחרות ואפילו לא הביאו לידיעת העוקבים שלהם את האלטרנטיבה שקיימת למעלה מ 5 שנים!! והיא למעשה הפתרון לבעיה המרכזית שהם בעצמם מדווחים שהם חווים. אלייב 528 אינה מזדהה עם שום פעיל חברתי באשר הוא או פעילות חברתית כזו או אחרת (עצם האפשרות של העלאת תוכן פתוחה לכולם מעידה על כך) ונתרמה עבור עם ישראל והעולם כולו לטובת הצלת נפשות. הצוות הטכני של אלייב 528 השקיעו משאבים כספיים אדירים ואישיים - ואע"פ שאין רפש שלא הוטל עלינו לא נתמכנו עיי אף גורם! אף לא אחד. אלייב 528 מודה להדס הפעילה היחידה שהתגייסה לסייע לנו ומשתתפים בצערה על פטירת אמה בימים אלו ממש. לזכות בריאותו והצלחתו של עומרי, ולזכרו של אוריה דוד ע"ה ❤️ כותב שורות אלו מודה מקרב לב, על תרומתו של איש יקר זה, שסייע לכל מאן דבעי ומתוך הקרבה אישית עצומה
מסר אישי