שלישי פעמיים קי-טוב on 8-3-22

Category:
Description:

אנחנו מדברות על ההתעוררות, התמודדויות אישיות, על אתגרי החיים,

עונות לשאלות מהצופים ומארחות אנשים.