תכירו את ג\'ואן ויאון.\nג\'ואן הייתה בראש ובראשונה אשת אמת ומסירות נפש. \nהיא למדה עסקים וסיימה בהצלחה, התמחתה בפיננסים, \nוהייתה עוקבת נלהבת אחר ההתפתחויות הגלובליות - \nמתוך מקום פנימי בתוכה שבאמת האמין בלפעול \nלמען עולם טוב יותר. \nבתחילה לא ידעה ג\'ואן - לא דבר ולא חצי דבר על הפעילות שמאחורי הקלעים של עולמינו, \nאך במהלך הפעילות הנלהבת והנמרצת שלה, \nנכחה בלא פחות מ 108 כנסים בינלאומיים \nבנושאים גלובליים שעל הפרק, \nהיא טסה לכנסים והמפגשים הללו אשר התרחשו בכל רחבי העולם ביניהם מפגשי פסגה של: G7, G8, G10 G20; כנסים של הבנק להסדרים בינלאומיים (BIS) בבזל שבשווייץ; השתתפות שנתית ב \'פורום הכלכלה העולמי\' בדאבוס בשווייץ; פעמיים בשנה סיקרה כנסים בינלאומיים של \'הבנק העולמי\' ,\nושל \'קרן המטבע הבינלאומית\'. \nבנוסף נכחה בהרבה מאסיפות האו\ם \nעל אזורי הסחר החופשיים של אמריקה, \nונחשפה לעומק לאג\'נדה 21 - \nפיתוח בר קיימא, פסגת כדור הארץ, \nבקרת האקלים, \nבית המשפט העולמי הבינלאומי וכו\' - \nודווקא כאן, במיוחד בנושא ספציפי זה \nהחלה לזהות חריגויות כגון \nשימוש בשפה ניסוחים ומושגים \nשאפילו היא כמומחית בתחומה \nמעולם לא שמעה ולא הכירה. \nבנקודה זו חלה תפנית בליבה של ג\'ואן והיא החלה לחשוד \nבמניעים ובכוונות שמאחורי אג\'נדה 21 \nושל כל הגופים, הזרועות, והאישים \nהמניעים את התוכנית הזו. \nהתגליות אשר גילתה היכו אותה בשוק זעזוע והלם, \nוהיא החלה להתמלאות בתחושת שליחות עמוקה ביותר \nבמטרה להזהיר ולהתריע בפני כל מי אשר אזניים להם להקשיב - \nעל כוונותיהם הזדוניות של \'הגלובליסטים\' ועל העומד להתרחש בפועל בעתיד הקרוב - מה שקורה בימינו אלו ממש ! \nג\'ואן ויאון הייתה אישה אמיצה וחרוצה מאין כמוהה \nוהיא צללה וחקרה לעומק את כל העניין, \nלמדה באדיקות וניתחה לעומק \nכ 12,000 מסמכים הקשורים לאג\'נדה 21 , \nכאשר הגיעה למפגשים ולכנסים בינלאומיים \nהציגה בפני \'שועי העולם\' שאלות מאתגרות וקשות \nאשר הם לא ציפו להן, \nהם כבר ידעו שג\'ואן \'עלתה עליהם\' -\nאולם ג\'ואן לא עצרה כאן, \nאלא המשיכה -\nהיא כתבה ספרי יסוד \nעל האמת המסתתרת מאחורי אג\'נדה 21\nוחשפה בפני העולם \nאת מעורבותו העמוקה והנסתרת \nשל הנסיך צ\'ארלס מבית המלוכה הבריטי - \nהדואג ומקפיד לפעול מתחת לרדאר, \nכשהוא למעשה - \nאחד מאנשי המפתח ומנועי הליבה המרכזיים \nשל כל מערכת ההונאה כולה - ובכלל זה -\nהוצאתה של תוכנית אג\'נדה 21 - לפועל, \nהנסיך צ\'ארלס בעצמו - \nהוא אשר הטביע את מושגי היסוד המתעתעים \n\'בכוונת תחילה\' על מנת לטשטש את המשמעויות האמיתיות המקופלות מאחורי המזימה \nשאמורה להוביל ל \'ממשלה עולמית אחת\' \nע\י כינון של \'\'סדר\'\' עולמי חדש וכו\'..\nאין בכל העולם כולו מי שלמדו \nאת כל מסמכי אג\'נדה 21 כ\כ לעומק \nופירקו לגורמים את המשמעויות האמיתיות \nשל תוכנית המזימה הזדונית הזו, \nוהבינו עד הסוף את התמונה האמיתית - \nכמו ג\'ואן ויאון \nנחשפתי לג\'ואן לפני מספר שנים \nבמהלך מחקריי האישיים \nוהתעניינותי בשלל הנושאים המוסתרים מאיתנו,\nוהתאהבתי בעוצמות נאמנותה ל \'אמת\'\nבמסירות הנפש הבלתי רגילה והכבירה שלה \nוברצון העז שלה להנגיש מידע אמיתי מזוקק ונקי מכל רבב.\nמאז אני עוקב אחר התכנים היסודיים של ג\'ואן ויאון\nשאין להם אח ורע בפירוט בהיר אחר כל מרכיבי התוכנית,\nוגומע בשקיקה את החומרים שהיא הותירה אחריה.\n\nג\'ואן מעולם לא תורגמה לעברית, \nולמרות שהעליתי תכנים שלה בעבר - \nהם לא זכו להתייחסות ותהודה מספקת,\nלכן החלטתי לקחת על עצמי לתרגם בהדרגה \nאת עיקרי המסר של תכניה \nשבעיניי כ\כ חשוב שיהיו מובנים לכל אדם בעולם\nוכמובן גם לדוברי עברית. \nלפניכם שני סרטונים שתרגמתי \nבהם ג\'ואן מדברת על שיטת היסוד של התוכנית\nהמנוסחת באופן מתעתע בכל מסמכי האו\ם ונקראת\n\'שותפויות ציבוריות-פרטיות\'\nתזכרו היטיב את הניסוח הזה - \n\'שותפויות ציבוריות-פרטיות\' !!\nזהו הטריק אותו חשפה ג\'ואן \nלגבי הדרך המתוחכמת והנסתרת של האליטות \nלפרק ולרושש את כל ממשלות העולם \nובכך לאלץ ליישם \'העברת בעלות\' \nשתהווה עילה ל \'תביעת בעלות\' כפויה ושקרית \nעל כל העולם משאביו נכסיו ויצוריו - \nמחי צומח דומם - ועד למדבר.\n\nהסרטון הראשון אשר יוצג בפוסט עצמו - \nהוא החלק הראשון מתוך 2 \nשל הרצאה למתחילים שנתנה ג\'ואן ב 2009\nובה היא חשפה את שיטת ההונאה של האליטות \nהנקראת ומנוסחת כ -\n\'שותפויות ציבוריות-פרטיות\' - \nהחלק השני של ההרצאה יהיה בקומנט הראשון. \n\nחברים, תלמדו את החומרים \nותקבלו תמונה יותר מפורטת על\n\'איך האליטות באמת עושים את זה\'.\n\nג\'ואן ויאון היקרה - נפטרה ב 2010 בגיל 61\nלאחר מאבק של 3 שנים בסרטן השד,\nזוהי \'הגרסא הרשמית\' - אך אינני מקבל אותה !\nאין לי ספק שג\'ואן ויאון היקרה והאמיצה ש \'אין כמוה\'\nנרצחה כפשוטו ע\י בני עוולה \nעם חליפות בשווי של 9,000 דולר מינימום,\nוסירחון פנימי העולה עד לב השמיים \nשאפילו הגהינום בעצמו \n\'סותם את האף\' \nכי קשה לו להריח את הנבלות הללו.\n\nלכל הרוצים ללמוד יסודות - ג\'ואן ויאון היא הכתובת. - World Conspiracy - 9847

ג'ואן ויאון - ניתחה לעומק  כ 12,000 מסמכים הקשורים לאג'נדה 21

ג'ואן ויאון - ניתחה לעומק כ 12,000 מסמכים הקשורים לאג'נדה 21

WeAct.Live Photo
WeAct.Live
6 months
140 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:

תכירו את ג\'ואן ויאון.\nג\'ואן הייתה בראש ובראשונה אשת אמת ומסירות נפש. \nהיא למדה עסקים וסיימה בהצלחה, התמחתה בפיננסים, \nוהייתה עוקבת נלהבת אחר ההתפתחויות הגלובליות - \nמתוך מקום פנימי בתוכה שבאמת האמין בלפעול \nלמען עולם טוב יותר. \nבתחילה לא ידעה ג\'ואן - לא דבר ולא חצי דבר על הפעילות שמאחורי הקלעים של עולמינו, \nאך במהלך הפעילות הנלהבת והנמרצת שלה, \nנכחה בלא פחות מ 108 כנסים בינלאומיים \nבנושאים גלובליים שעל הפרק, \nהיא טסה לכנסים והמפגשים הללו אשר התרחשו בכל רחבי העולם ביניהם מפגשי פסגה של: G7, G8, G10 G20; כנסים של הבנק להסדרים בינלאומיים (BIS) בבזל שבשווייץ; השתתפות שנתית ב \'פורום הכלכלה העולמי\' בדאבוס בשווייץ; פעמיים בשנה סיקרה כנסים בינלאומיים של \'הבנק העולמי\' ,\nושל \'קרן המטבע הבינלאומית\'. \nבנוסף נכחה בהרבה מאסיפות האו\"ם \nעל אזורי הסחר החופשיים של אמריקה, \nונחשפה לעומק לאג\'נדה 21 - \nפיתוח בר קיימא, פסגת כדור הארץ, \nבקרת האקלים, \nבית המשפט העולמי הבינלאומי וכו\' - \nודווקא כאן, במיוחד בנושא ספציפי זה \nהחלה לזהות חריגויות כגון \nשימוש בשפה ניסוחים ומושגים \nשאפילו היא כמומחית בתחומה \nמעולם לא שמעה ולא הכירה. \nבנקודה זו חלה תפנית בליבה של ג\'ואן והיא החלה לחשוד \nבמניעים ובכוונות שמאחורי אג\'נדה 21 \nושל כל הגופים, הזרועות, והאישים \nהמניעים את התוכנית הזו. \nהתגליות אשר גילתה היכו אותה בשוק זעזוע והלם, \nוהיא החלה להתמלאות בתחושת שליחות עמוקה ביותר \nבמטרה להזהיר ולהתריע בפני כל מי אשר אזניים להם להקשיב - \nעל כוונותיהם הזדוניות של \'הגלובליסטים\' ועל העומד להתרחש בפועל בעתיד הקרוב - מה שקורה בימינו אלו ממש ! \nג\'ואן ויאון הייתה אישה אמיצה וחרוצה מאין כמוהה \nוהיא צללה וחקרה לעומק את כל העניין, \nלמדה באדיקות וניתחה לעומק \nכ 12,000 מסמכים הקשורים לאג\'נדה 21 , \nכאשר הגיעה למפגשים ולכנסים בינלאומיים \nהציגה בפני \'שועי העולם\' שאלות מאתגרות וקשות \nאשר הם לא ציפו להן, \nהם כבר ידעו שג\'ואן \'עלתה עליהם\' -\nאולם ג\'ואן לא עצרה כאן, \nאלא המשיכה -\nהיא כתבה ספרי יסוד \nעל האמת המסתתרת מאחורי אג\'נדה 21\nוחשפה בפני העולם \nאת מעורבותו העמוקה והנסתרת \nשל הנסיך צ\'ארלס מבית המלוכה הבריטי - \nהדואג ומקפיד לפעול מתחת לרדאר, \nכשהוא למעשה - \nאחד מאנשי המפתח ומנועי הליבה המרכזיים \nשל כל מערכת ההונאה כולה - ובכלל זה -\nהוצאתה של תוכנית אג\'נדה 21 - לפועל, \nהנסיך צ\'ארלס בעצמו - \nהוא אשר הטביע את מושגי היסוד המתעתעים \n\'בכוונת תחילה\' על מנת לטשטש את המשמעויות האמיתיות המקופלות מאחורי המזימה \nשאמורה להוביל ל \'ממשלה עולמית אחת\' \nע\"י כינון של \'\'סדר\'\' עולמי חדש וכו\'..\nאין בכל העולם כולו מי שלמדו \nאת כל מסמכי אג\'נדה 21 כ\"כ לעומק \nופירקו לגורמים את המשמעויות האמיתיות \nשל תוכנית המזימה הזדונית הזו, \nוהבינו עד הסוף את התמונה האמיתית - \nכמו ג\'ואן ויאון \nנחשפתי לג\'ואן לפני מספר שנים \nבמהלך מחקריי האישיים \nוהתעניינותי בשלל הנושאים המוסתרים מאיתנו,\nוהתאהבתי בעוצמות נאמנותה ל \'אמת\'\nבמסירות הנפש הבלתי רגילה והכבירה שלה \nוברצון העז שלה להנגיש מידע אמיתי מזוקק ונקי מכל רבב.\nמאז אני עוקב אחר התכנים היסודיים של ג\'ואן ויאון\nשאין להם אח ורע בפירוט בהיר אחר כל מרכיבי התוכנית,\nוגומע בשקיקה את החומרים שהיא הותירה אחריה.\n\nג\'ואן מעולם לא תורגמה לעברית, \nולמרות שהעליתי תכנים שלה בעבר - \nהם לא זכו להתייחסות ותהודה מספקת,\nלכן החלטתי לקחת על עצמי לתרגם בהדרגה \nאת עיקרי המסר של תכניה \nשבעיניי כ\"כ חשוב שיהיו מובנים לכל אדם בעולם\nוכמובן גם לדוברי עברית. \nלפניכם שני סרטונים שתרגמתי \nבהם ג\'ואן מדברת על שיטת היסוד של התוכנית\nהמנוסחת באופן מתעתע בכל מסמכי האו\"ם ונקראת\n\'שותפויות ציבוריות-פרטיות\'\nתזכרו היטיב את הניסוח הזה - \n\'שותפויות ציבוריות-פרטיות\' !!\nזהו הטריק אותו חשפה ג\'ואן \nלגבי הדרך המתוחכמת והנסתרת של האליטות \nלפרק ולרושש את כל ממשלות העולם \nובכך לאלץ ליישם \'העברת בעלות\' \nשתהווה עילה ל \'תביעת בעלות\' כפויה ושקרית \nעל כל העולם משאביו נכסיו ויצוריו - \nמחי צומח דומם - ועד למדבר.\n\nהסרטון הראשון אשר יוצג בפוסט עצמו - \nהוא החלק הראשון מתוך 2 \nשל הרצאה למתחילים שנתנה ג\'ואן ב 2009\nובה היא חשפה את שיטת ההונאה של האליטות \nהנקראת ומנוסחת כ -\n\'שותפויות ציבוריות-פרטיות\' - \nהחלק השני של ההרצאה יהיה בקומנט הראשון. \n\nחברים, תלמדו את החומרים \nותקבלו תמונה יותר מפורטת על\n\'איך האליטות באמת עושים את זה\'.\n\nג\'ואן ויאון היקרה - נפטרה ב 2010 בגיל 61\nלאחר מאבק של 3 שנים בסרטן השד,\nזוהי \'הגרסא הרשמית\' - אך אינני מקבל אותה !\nאין לי ספק שג\'ואן ויאון היקרה והאמיצה ש \'אין כמוה\'\nנרצחה כפשוטו ע\"י בני עוולה \nעם חליפות בשווי של 9,000 דולר מינימום,\nוסירחון פנימי העולה עד לב השמיים \nשאפילו הגהינום בעצמו \n\'סותם את האף\' \nכי קשה לו להריח את הנבלות הללו.\n\nלכל הרוצים ללמוד יסודות - ג\'ואן ויאון היא הכתובת.

Comments:

Comment
Up Next Autoplay