חת חת

חתת יום שלישי פרשת לך-לך ש'נת פ'ד...

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
11 months
60 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:

חת"ת יום שלישי פרשת לך-לך ש'נת פ'דה ב'שלום
לקבלת פני משיח
בנצחון מלחמת ה' בעמלק
לא לזריקות המוות
לא לשלטון עמלקי פאשיסטי
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-להים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה א-להים זה
ויסעו ויהי חתת א-להים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב.