מי הם קבוצת וואנגארד ואיך הם שולטים בעולם

streamer Photo

streamer
2 years 1.5K Views
Category:
Description:

מסמך ראיות המפרט את החברות הראשיות בפירמידת השליטה של האליטות ומי היא החברה שעומדת בראש ומדוע בעליה אנונימיים.