הרב אברהם יוסף זיידהבמחאה בעקבות קריאתו של הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי לנהוג כמותו ולעשות את החיסון השלישילערוץ הטלגרם https://t.me/Ubahartabachaimלערוץ ובחרת בחיים ב Live528 https://live.ahava528.com/channel/Ubahartabachaim - General - 7890

מחאה נמרצת מול פשע כנגד האנושות וחילול שם חסידות חבד והרבי מליובביטש

מחאה נמרצת מול פשע כנגד האנושות וחילול שם חסידות חב"ד והרבי מליובביטש

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
9 months
628 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 2
Category:
Description:

הרב אברהם יוסף זיידה
במחאה בעקבות קריאתו של הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי לנהוג כמותו ולעשות את החיסון השלישי

לערוץ הטלגרם 
https://t.me/Ubahartabachaim

לערוץ ובחרת בחיים ב Live528 
https://live.ahava528.com/channel/Ubahartabachaim

Comments:

Comment
Up Next Autoplay