תודה ל-א. בלבתיירי בודט, מנהיג מפלגת הימין הפורום לדמוקרטיה בהולנדהוא מחזיק בידו את התסריט של רוקפלר ומצוטט ממנו את התוכנית בכללותה.עוד הוא חושף שהמשבר הבא על פי אותה תוכנית שיכנס אותנו לסגרים הוא משבר האקלים, משבר מתוכנן ומתוסרט גם הוא.למי שלא מאמין שזה משבר מומצא, אז הנה בבקשה ...תשמעו הרבה על רעידות אדמה וצונאמים בקרוב והרבה על טכנולוגיה ירוקה ועל הצעדים הבלתי ניתנים למניעה וכו. שישללו מאיתנו את הזכות לרכוש...תתכוננו , הולכות לעבור עלינו שנים לא פשוטות. - Corona News - 6213

תיירי בודט מחזיק בידו את התסריט של רוקפלר ומצוטט ממנו את התוכנית בכללותה

תיירי בודט מחזיק בידו את התסריט של רוקפלר ומצוטט ממנו את התוכנית בכללותה

Yuli Eder Photo
Yuli Eder
11 months
144 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 1
Category:
Description:
תודה ל-א. בלב

תיירי בודט, מנהיג מפלגת הימין "הפורום לדמוקרטיה" בהולנד
הוא מחזיק בידו את התסריט של רוקפלר ומצוטט ממנו את התוכנית בכללותה.
עוד הוא חושף שהמשבר הבא על פי אותה תוכנית שיכנס אותנו לסגרים הוא משבר האקלים, משבר מתוכנן ומתוסרט גם הוא.
למי שלא מאמין שזה משבר מומצא, אז הנה בבקשה ...
תשמעו הרבה על רעידות אדמה וצונאמים בקרוב והרבה על טכנולוגיה ירוקה ועל הצעדים הבלתי ניתנים למניעה וכו. שישללו מאיתנו את הזכות לרכוש...
תתכוננו , הולכות לעבור עלינו שנים לא פשוטות.

Comments:

Comment
Up Next Autoplay