\\\\nהצהרת עצמאות אישית - אני אדם חופשי על האדמה ונבראתי בצלם אלוקיםאני לא מסכים לתרום את גופי לניסויים של חברות תרופות אני לא מסכים להחלטות של הממשלה בנוגע לגופי ותודעתיאני לא מסכים להחלטות של ארגונים כמו האו\\\\\\\ם, ארגון הבריאות העולמי, CDC , FDA, משרד הבריאות הישראליעל גופי תודעתי ו/או משפחתישמעו אותי היטב, הסכיתואני לא מסכיםאני כאן היום אומר את אשר על ליבי ואלוקים עדיאני לא מסכיםאנחנו יכולים להתווכח על מדע כל היוםמבלי לשכנע האחד את השניאנחנו לא חייבים להסכיםאני מודה לאלוקים שאני חי במדינה חופשיתבה זכויותיי כאדם חופשי מכובדות ומוגנות ע\\\\\\\י המוסר האלוקי וחוקי יסודאני לא אשב בשקט בזמן שהחופש שלי נלקח ממניאני אלחם עד הסוף כדי להגן על זכויותי שניתנו לי מבורא עולםזכויות שגוברות על כל זכויות אחרות, זכויות לגופי ותודעתי, לי ולמשפחתינציגים של חברות הפארמהאני חקרתי את מדע החיסונים שלכם חקרתי את, תהליכי הייצור, החומרים הזרים, תקני בטיחות ויעילותאני דוחה את הטענה שלכם שחיסונים מקדמים בריאות טובה יותראני דוחה את האמונה הכמעט דתית שלכם במדעאני מודע להטיות,הטעיות ורמאויות שלכםאני יודע שאתם נותנים עדויות שקראני יודע שבארה\\\\\\\ב שילמו יותר מ 4 מיליארד דולר למשפחות שילדיהם נפגעו או מתו מחיסוניםאני יודע שבישראל לא משלמים פיצויים וזה לא בגלל שאין נפגעיםאני גם יודע שהמספרים הללו הן קצה הקרחון לעומת המספר האמיתי של נפגעים מחיסונים ופיצויים שיש לשלם, שלעולם לא יחזירו את האובדן האמיתי של פגיעה בחיים.שמעו אותי היטב וברוראני לא מסכיםאני דוחה את האמונה הדתית שלכם שחיסונים הם לטובת הכללאני דוחה את האמונה שלכם שחיסוניות העדר תושג מתישהו באמצעות חיסוניםאני לא מסכיםכל עוד יש נשימה באפי ונשמה שוכנת ביאני אלחם עבור החופש - חופש דתי, חופש בריאותיחופש משחיתות וכפייהועבור חופש בחירהאני מצהיר זאת לא רק עבור עצמי ומשפחתי אלא עבור כל בני האדםאני אתנגד לכל כפייה רפואית, בהתאם לקוד נירנברג והצהרת הלסינקיאני אלחם כדי להפריע לאלו שמסתירים את האמתאני עומד יציב ואיתן ויודע ללא ספקשאלוקים לצידיאני לא חושש כי אני יודע שהאמת לצידיאני לא מסכיםהמושחתים יכולים להצביע כל היום – זה לא נוגע אליארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות בטלים בשישיםחוקי יסוד כבוד האדם לא מאפשרים לאמונות שלכם להתעלות על שלי..אני לא מסכיםהאין זה מפתיע שיש צעד של כפיית חיסונים במדינות רבות, במקביל ? האם זה לא מדליק נורת אזהרה אדומה שיש כאן תוכנית גרנזדיוזית שמונעת אולי מאינטרסים של תאגידי ענק בינלאומיים ולאו דווקא התפרצות מחלת ילדות זו או אחרת ? האם לא נראה לכם מוזר שמנסים לגרום לכולם להתחסן לחצבת, כששמגיפת סרטן , סכרת, השמנה, מחלות לב ומחלות אוטואימוניות אחרות משתוללת בכל שכונה ? האם זה לא נראה כהסחת דעת כשבינתיים מוסיפים לנו ריסוסים והדברות למזון, עוטפים אותו בפלסטיק, שופכים לנו פסולת למים, גונבים לנו את הים , עם אסדות מזהמות, מאשרים אנטנות מקרינות ומסרטנות בכל פינת רחובבתי החולים קורסים מעומס של מחלות מטאבוליות שהגיל שלהן רק הולך ויורד ? האם לא נראה לכם מוזר שמספר המקרים של אוטיזם עולה במאות אחוזים וכמות המתכות שנמצאות בגופם הוא מרקיע שחקים ? אני מודה לכל המושחתים שבזכות האיוולת והרוע שלהם, נאלצתי ללמוד לא מעט על חיסונים ותרופות, אנרגיה, רעלים בסביבה, השפעות קרינה ודרכים חדשות לשמור על עצמי ועל מפשחתי בריאים ככל שניתן.אני אדם חופשי על האדמה ונבראתי בצלם אלוקיםהסרטון הוא להשראהתודהמקור להשראה - https://www.facebook.com/watch/?v=378070043025116 \\\\n - Live Streams - 402RaisingTheFrequency

אני אדם חופשי על האדמה ונבראתי בצלם אלוקים

אני אדם חופשי על האדמה ונבראתי בצלם אלוקים

1 year
115 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
\\\\n
הצהרת עצמאות אישית -
אני אדם חופשי על האדמה ונבראתי בצלם אלוקים
אני לא מסכים לתרום את גופי לניסויים של חברות תרופות
אני לא מסכים להחלטות של הממשלה בנוגע לגופי ותודעתי
אני לא מסכים להחלטות של ארגונים כמו האו\\\\\\\"ם, ארגון הבריאות העולמי, CDC , FDA, משרד הבריאות הישראלי
על גופי תודעתי ו/או משפחתי
שמעו אותי היטב, הסכיתו
אני לא מסכים
אני כאן היום אומר את אשר על ליבי ואלוקים עדי
אני לא מסכים
אנחנו יכולים להתווכח על מדע כל היום
מבלי לשכנע האחד את השני
אנחנו לא חייבים להסכים
אני מודה לאלוקים שאני חי במדינה חופשית
בה זכויותיי כאדם חופשי מכובדות ומוגנות ע\\\\\\\"י המוסר האלוקי וחוקי יסוד
אני לא אשב בשקט בזמן שהחופש שלי נלקח ממני
אני אלחם עד הסוף כדי להגן על זכויותי שניתנו לי מבורא עולם
זכויות שגוברות על כל זכויות אחרות, זכויות לגופי ותודעתי, לי ולמשפחתי

נציגים של חברות הפארמה
אני חקרתי את מדע החיסונים שלכם חקרתי את
, תהליכי הייצור, החומרים הזרים, תקני בטיחות ויעילות
אני דוחה את הטענה שלכם שחיסונים מקדמים בריאות טובה יותר
אני דוחה את האמונה הכמעט דתית שלכם במדע
אני מודע להטיות,הטעיות ורמאויות שלכם
אני יודע שאתם נותנים עדויות שקר
אני יודע שבארה\\\\\\\"ב שילמו יותר מ 4 מיליארד דולר למשפחות שילדיהם נפגעו או מתו מחיסונים
אני יודע שבישראל לא משלמים פיצויים וזה לא בגלל שאין נפגעים
אני גם יודע שהמספרים הללו הן קצה הקרחון לעומת המספר האמיתי של נפגעים מחיסונים ופיצויים שיש לשלם, שלעולם לא יחזירו את האובדן האמיתי של פגיעה בחיים.
שמעו אותי היטב וברור
אני לא מסכים
אני דוחה את האמונה הדתית שלכם שחיסונים הם לטובת הכלל
אני דוחה את האמונה שלכם שחיסוניות העדר
תושג מתישהו באמצעות חיסונים
אני לא מסכים
כל עוד יש נשימה באפי ונשמה שוכנת בי
אני אלחם עבור החופש - חופש דתי, חופש בריאותי
חופש משחיתות וכפייה
ועבור חופש בחירה
אני מצהיר זאת לא רק עבור עצמי ומשפחתי אלא עבור כל בני האדם
אני אתנגד לכל כפייה רפואית, בהתאם לקוד נירנברג והצהרת הלסינקי
אני אלחם כדי להפריע לאלו שמסתירים את האמת
אני עומד יציב ואיתן ויודע ללא ספק
שאלוקים לצידי
אני לא חושש כי אני יודע שהאמת לצידי
אני לא מסכים
המושחתים יכולים להצביע כל היום – זה לא נוגע אלי
ארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות בטלים בשישים
חוקי יסוד כבוד האדם לא מאפשרים לאמונות שלכם להתעלות על שלי
..אני לא מסכים

האין זה מפתיע שיש צעד של כפיית חיסונים במדינות רבות, במקביל ?
האם זה לא מדליק נורת אזהרה אדומה שיש כאן תוכנית גרנזדיוזית שמונעת אולי מאינטרסים של תאגידי ענק בינלאומיים ולאו דווקא התפרצות מחלת ילדות זו או אחרת ?

האם לא נראה לכם מוזר שמנסים לגרום לכולם להתחסן לחצבת, כששמגיפת סרטן , סכרת, השמנה, מחלות לב ומחלות אוטואימוניות אחרות משתוללת בכל שכונה ?

האם זה לא נראה כהסחת דעת כשבינתיים מוסיפים לנו ריסוסים והדברות למזון, עוטפים אותו בפלסטיק, שופכים לנו פסולת למים, גונבים לנו את הים , עם אסדות מזהמות, מאשרים אנטנות מקרינות ומסרטנות בכל פינת רחוב
בתי החולים קורסים מעומס של מחלות מטאבוליות שהגיל שלהן רק הולך ויורד ?

האם לא נראה לכם מוזר שמספר המקרים של אוטיזם עולה במאות אחוזים וכמות המתכות שנמצאות בגופם הוא מרקיע שחקים ?

אני מודה לכל המושחתים שבזכות האיוולת והרוע שלהם, נאלצתי ללמוד לא מעט על חיסונים ותרופות, אנרגיה, רעלים בסביבה, השפעות קרינה ודרכים חדשות לשמור על עצמי ועל מפשחתי בריאים ככל שניתן.
אני אדם חופשי על האדמה ונבראתי בצלם אלוקים
הסרטון הוא להשראה
תודה

מקור להשראה - https://www.facebook.com/watch/?v=378070043025116 \\\\n

Comments:

Comment
Up Next Autoplay