עדכון חשוב על ההפלרה של מהנדס המים אהוד לשם ! עדכון חשוב על ההפלרה של מהנדס המים אהוד לשם !

עדכון חשוב על ההפלרה של מהנדס המים אהוד לשם !

1 year
126 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
עדכון חשוב על ההפלרה של מהנדס המים אהוד לשם !\\\\nמה חשוב לדעת ? \\\\nכרגע אין הפלרה. לא אמורה להיות\\\\nאם יש - זו עבירה על החוק.\\\\nההחלטה להפליר לא רשומה ברשומות הכנסת\\\\nלכן אסור להפליר.\\\\nעם זאת, \\\\nמשרד הבריאות יכול להחליט גם מחר להפליר\\\\nואז צריך להגיב.\\\\nיש בסרטון גם דרך פעולה מעולה\\\\nכפי שנעשה בעפולה בימים האחרונים.\\\\nאנחנו יכולים לגרום לרשות המקומית\\\\nכמו גם לתאגיד המים\\\\nלהתנגד להפלרת/הרעלת המים.\\\\nשנה טובה עם ישראל\\\\nאוהב אתכם\\\\nשי