לישועתך קיויתי השם המדריך השומרי מספר 5, יצא לחושך בטבת ה'תשטו (דצמבר 1954 למניינם) כיצד ננהג בחניכים דתיים?בין חניכינו אנו פוגשים לא אחת בחניכים דתיים - ביחוד בהדרכה במעברות וישובי עולים. מובן שכוונתנו היא להביאם לידי הכרה, כי אמונתם באלהים משוללת הגיון והצדקה וכי הדת היא פרי המשטרים הריאקציוניים ואין לה זכות קיום אצל הנלחמים למשטר מתקדם. אולם דרך החינוך להכרה זו אינה קצרה. נשאלת השאלה מה צריכה להיות תגובתו הראשונה של המדריך ומה הדרך בה יחנך את הנערים והנערות להבנת מהותה של הדת וההתרחקות ממנה. נחלק את הבעיה לשני שלבים:א) בתקופת ארגון הקבוצה אין המדריך צריו לאמור לחניכים כי הוא רוצה להביאם לנטישת האמונה הדתית. להפך, הוא צריך לחזק את דעתו של החניך שבעיה זו ניתנת לשיקולו האישי ואיש לא יכריחו להאמין או לכפור. אם יישאל המדריך על יחסו הוא לבעיה — אין הוא צריך להסתיר את האמת אלא לאמור אותה בצורה שלא תפגע בחניך.ישנם מדריכים המפריזים בפחד מפני פגיעה באמונתו של החניך ומשתדלים לשכנעם שגם הם — המדריכים — דתיים הם. מובן שזהו משגה כי הקשר האישי אל המדריך תוך ידיעה שהוא איננו מאמין מהוה גורם חזק בריחוק החניך מהדת. נוסף לכך יש לשקר רגלים קצרות, ואם הוא יתגלה לחניך תתערער כל אמונתו במדריך. בקיצור, בשלב זה ינהג המדריך בסובלנות וישתדל לבטל את חשיבותה של הדת כגורם מפריע לחברות בתנועה. ב) לא די לדעת מה צריכה להיות תגובתו הראשונה של המדריך. זהו שלב ראשון. עיקר הפעולה צריך לבוא אחר כך ולהתבסס על הסברת הבסיס החמרי של העולם שאינו משאיר כל מקום לכוחות עליונים, על טבעיים, בהכרתו של האדם. יש לתת הסברה זו בצורה פשוטה, מותאמת לגיל, ועליה להתבסס בעיקר על הוכחות ממשיות לתופעות הטבע השונות. הנושא דע את העולם הוא מצויין למטרה זו. בגיל שכבה א' או שכבה ב' צעירה תתקשר הסברה זו עם התענינות החניכים בנושאים ריאליים שאפשר להבינם בדרך ההוכחה והניסוי. לאחר הסברה כזו, שלא כלולה בה התקפה ישירה על הדת, כי אם השמטת הבסיס מתחתיה, יגיע החניך בעצמו להכרה שאין אלהים ויטוש את האמונה הדתית. ולסיכום: כמו בפתרון כל בעיה חינוכית יצטרך המדריך גם בגישתו לבעיה זו להצטייד בסבלנות רבה וללכת בדרך הארוכה יותר אך היסודית יותר מבלי להחפז ומבלי לרדוף הצלחות קלות ומפוקפקות. שרה  יהי רצון שכל צאצאי היהודים ששומדו עי הציונים מהשומר הצעיר ומכל שאר הסניפים שלעמלק הציוני יחפשו ויחקורו וישובו עד השם אלוקנוושנזכה כולנו לשוב בתשובה שלמה לפניו יתברךאכיר  - Zionism - 2646

המדריך השומרי

לישועתך קיויתי השם

 

"המדריך השומרי" מספר 5, יצא לחושך בטבת ה'תשט"ו (דצמבר 1954 למניינם)

 

כיצד ננהג בחניכים דתיים?

בין חניכינו אנו פוגשים לא אחת בחניכים דתיים - ביחוד בהדרכה במעברות וישובי עולים. מובן שכוונתנו היא להביאם לידי הכרה, כי אמונתם באלהים משוללת הגיון והצדקה וכי הדת היא פרי המשטרים הריאקציוניים ואין לה זכות קיום אצל הנלחמים למשטר מתקדם. אולם דרך החינוך להכרה זו אינה קצרה. נשאלת השאלה מה צריכה להיות תגובתו הראשונה של המדריך ומה הדרך בה יחנך את הנערים והנערות להבנת מהותה של הדת וההתרחקות ממנה.

 

נחלק את הבעיה לשני שלבים:

א) בתקופת ארגון הקבוצה אין המדריך צריו לאמור לחניכים כי הוא רוצה להביאם לנטישת האמונה הדתית. להפך, הוא צריך לחזק את דעתו של החניך שבעיה זו ניתנת לשיקולו האישי ואיש לא יכריחו להאמין או לכפור. אם יישאל המדריך על יחסו הוא לבעיה — אין הוא צריך להסתיר את האמת אלא לאמור אותה בצורה שלא תפגע בחניך.

ישנם מדריכים המפריזים בפחד מפני פגיעה באמונתו של החניך ומשתדלים לשכנעם שגם הם — המדריכים — דתיים הם. מובן שזהו משגה כי הקשר האישי אל המדריך תוך ידיעה שהוא איננו מאמין מהוה גורם חזק בריחוק החניך מהדת. נוסף לכך יש לשקר רגלים קצרות, ואם הוא יתגלה לחניך תתערער כל אמונתו במדריך. בקיצור, בשלב זה ינהג המדריך בסובלנות וישתדל לבטל את חשיבותה של הדת כגורם מפריע לחברות בתנועה.

 

ב) לא די לדעת מה צריכה להיות תגובתו הראשונה של המדריך. זהו שלב ראשון. עיקר הפעולה צריך לבוא אחר כך ולהתבסס על הסברת הבסיס החמרי של העולם שאינו משאיר כל מקום לכוחות עליונים, על טבעיים, בהכרתו של האדם. יש לתת הסברה זו בצורה פשוטה, מותאמת לגיל, ועליה להתבסס בעיקר על הוכחות ממשיות לתופעות הטבע השונות. הנושא "דע את העולם" הוא מצויין למטרה זו. בגיל שכבה א' או שכבה ב' צעירה תתקשר הסברה זו עם התענינות החניכים בנושאים ריאליים שאפשר להבינם בדרך ההוכחה והניסוי.

 

לאחר הסברה כזו, שלא כלולה בה התקפה ישירה על הדת, כי אם השמטת הבסיס מתחתיה, יגיע החניך בעצמו להכרה שאין אלהים ויטוש את האמונה הדתית.

 

ולסיכום: כמו בפתרון כל בעיה חינוכית יצטרך המדריך גם בגישתו לבעיה זו להצטייד בסבלנות רבה וללכת בדרך הארוכה יותר אך היסודית יותר מבלי להחפז ומבלי לרדוף הצלחות קלות ומפוקפקות.

 

שרה

 

 יהי רצון שכל צאצאי היהודים ששומדו ע"י הציונים מהשומר הצעיר ומכל שאר הסניפים שלעמלק הציוני יחפשו ויחקורו וישובו עד השם אלוקנו

ושנזכה כולנו לשוב בתשובה שלמה לפניו יתברך

אכי"ר

6041508d8abd9.png 

6041518b60615.png

המדריך השומרי

המדריך השומרי

1 year
231 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 4
Category:

Comments:

Comment
Up Next Autoplay