מלחמת המפרץ 1991, ''נחש צפע'', אזעקה פורצת ברדיו והוראות לכניסה לחדר האטום - Gulf War, Israeli Alarm

1 month 15 Views
Category: