Carl Jung & the Shadow Bridge to Collective Shadow

Carl Jung & the Shadow Bridge to Collective Shadow Carl Jung & the Shadow Bridge to Collective Shadow
1 week 76 Views
Category:
Description:
כיצד אתה משכנע אנשים רגילים להפנות זה נגד זה, באופן שבו שכנעו הנאצים את הגרמנים הפשוטים לאפשר רצח של יהודים?

"אנשים לא רצו לאבד את מקום עבודתם מכיוון שהם נאחזו בכסף [...] ואז הם הצטרפו לתנועה הנאצית מסיבה זו ועשו דברים הרבה יותר גרועים ממה שהיו עושים בדרך כלל ..."

האנליטיקאית והחוקרת ד"ר מארי לואיז פון פרנץ דנה במהות הצל האישי, וכיצד הוא פועל כגשר לרעות קולקטיביות/פסיכוזה המונית.

ועכשיו תעצמו עיניים ודמיינו שקורונה ודרכונים ירוקים ציונאצים