Water hebrew sub part 4 Water hebrew sub part 4

Water hebrew sub part 4

1 month
496 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 1
Category:
Description:

מים נהדרים, סרט המתעד את המחקר היוצא דופן שנעשה במים
ואת יכולתם של המים להגיב לתודעה האנושית, באופן מדעי שניתן למדידה.