חברותא- יוסף הצדיק, כשפים, לחשים...

חברותא- יוסף הצדיק, כשפים, לחשים ופיתויים. כל הסודות מהמדרשים על יוסף הצדיק. חברותא- יוסף הצדיק, כשפים, לחשים ופיתויים. כל הסודות מהמדרשים על יוסף הצדיק.
3 months 234 Views
Category:
Description:
מתוך שיעורים בקבוצת החברותא, מתוך ספר אבותינו (הרב אהרון וקסלרשטיין) עמודים ק"פ עד קפ"ה. מוסרת: חן-לי חיה
יולי 2021