אדמו''ר הזקן: כסנחריב התרוממתם על הקב''ה? נפילתכם בתכלית מובטחת. אדמו''ר הזקן: כסנחריב התרוממתם על הקב''ה? נפילתכם בתכלית מובטחת.

אדמו''ר הזקן: כסנחריב התרוממתם על הקב''ה? נפילתכם בתכלית מובטחת.  

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
1 week
98 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:

https://hasifot.com/v/2325
https://hasifot.com/v/2325.  

בנבואת האדמור הזקן הוא מסביר במפורש על הסטרא אחרא שחורגת מתפקידה ומהרגע שהקליפה מכריזה מלחמה הבורא אז הבורא יכול להעלימה בלי שום קשר לעבודת הנבראים..
"ובסנחריב נאמר יען כי גבה [ליבך] כו', כי כל המתנשא ותולה בכח עצמו לומר כחי ועוצם ידי ומסלק השגחת ואמונת וביטחון באלקים, על זה נאמר הנה הגבר אשר לא ישים אלקים מעוזו ויבטח כו', ישפילנו ה' בתכלית ההשפלה והנפילה, להראות לו כי ה' [הוא] הנותן כח וחיל כו'. וראי' ממפלת סנחרב, שלא הי' בעבור זכות עם יהודה, רק בעבור גובה אפו כמבואר בכתובים. וגם בכאן נראה בעליל שלא היתה מפלתו רק בעבור גאונו וגובה לבבו, ויאמר לאל סור [ממנו] כו', וכידוע מהליצנות שהתלוצצו באמונת האל כו'. יאבדו ויעקרו מגזע שרשם בלי ישאר להם שריד [ופליט] בעולם."
  יובל הררי מכריז בשם האילומינטי מלחמה בבורא לכן הסטרא אחרא חיה על זמן שאול...

אלא מה זה לא פותר אותנו בשב ולא תעשה חובה עלינו להתנתק ולמרוד בשלטון הזדון לא רק בדיבורים אלא במעשים ואז הבורא יעשה את שלו ..זאת פעולה שהכול מקרה נהיה חייבים לעשות כהכנה להתגלות מלך המשיח... לא מקבלים משיח בלי שדחינו את הסטרא אחרא.

ערוץ טלגרם הרב גרין אנגלית:https://t.me/RabbiMichoelGreenChannel
חב"ד מנצחים את שלטון הזדון ערוץ טלגרם וקבוצת דיון https://t.me/nahjbtu
https://t.me/dtukvbtu

Comments:

Comment
Up Next Autoplay