ניסיון, מילוט, ניתוץ הראי הכוזב.. - עם מידת מה של אומץ זה אפשרי! ניסיון, מילוט, ניתוץ הראי הכוזב.. - עם מידת מה של אומץ זה אפשרי!

ניסיון, מילוט, ניתוץ הראי הכוזב....

1 year
71 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 4
Category:
Description:
בסופו של דבר, כל החוויות שאנחנו עוברים מלמדים אותנו על האישיות, האנושיות והנפש שלנו במבחן החיים, האמת והשקר, הרע והטוב.
כמובן שזה כרוך גם בד בבד עם הפתרונות האנושיים. אבל!
האנשים האלו,-אף אם הם "קונספירטורים משכמם ומעלה" שצועקים על עוולות ומוחים על פשעים, אבל הם מתעקשים להוריד אותנו למטה, שנשאר אך ורק ברובד הנמוך של ביקוש פתרונות זמינים זמניים, ומתןך ניתוק מוחלט, מהנימה והאחראיות האנושית התדמית והחינוך האמונה והמוסר!
אנשים אלו מהווים סכנה מוחשית, משום שמחד הם מקדמים את פני השואה הנוכחית, ומאידך מבטיחים את בואה של השואה הבאה על ידי שימור הנבערות של האנשים המושפעים מהם, על ידי שהם מסמים את עיניהם מלראות מהו באמת שורש כל הצרות! - שורש פורה ראש ולענה שמגדל את הזומביות הטיפוסית שכל כך משרתת את כוחות הטומאה, שבזה כל חשקם ומגמתם! לתמרן עדרים של מוטציות אנושיות נבערות אל תהום האבדון!
לכן רק מי שישכיל להתברר ולהתבהר, יזכה לראות את אור האמונה שמרצד בלהב אור הנשמות המושרשות בתורה, וירווה נחת, ויחוש מחסה בצילה. ולא יבוש ולא יכשל ולא יכלם לעולם ועד! - יחד עם כל בית ישראל האמיתיים, וכל ברואי עולם שרוצים להמליך עליהם את מלך מלכי המלכים על פי דרכו שלו שמסר לנו ביד עבדיו הנאמנים האמיתיים, אמן כן יהי רצון!