לקבוצת טלגרם: חבד מנצחים את שלטון הזדון https://t.me/nahjbtuתפקידנו דור השביעילנצח המלחמה!!! - מלחמה לה' בעמלקקבלת פני משיחוהיתה לה' המלוכהבאתי לגני - שכינה בתחתונים בבית המקדש השלישי - General - 11212Ubahartabachaim

י' שבט מנצחים המלחמה - תמיכה ברבני האמת המוסרים נפשם -  באתי לגני - והיתה לה' המלוכה על ידי מלך המשיח ...

י' שבט מנצחים המלחמה - תמיכה ברבני האמת המוסרים נפשם - באתי לגני - והיתה לה' המלוכה על ידי מלך המשיח ...

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
4 months
173 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 2
Category:
Description:
לקבוצת טלגרם: חב"ד מנצחים את שלטון הזדון https://t.me/nahjbtu
תפקידנו דור השביעי
לנצח המלחמה!!! - "מלחמה" לה' בעמלק
קבלת פני משיח
והיתה לה' המלוכה
באתי לגני - שכינה בתחתונים בבית המקדש השלישי

Comments:

Comment
Up Next Autoplay