פרשת שמות - גזירת פרעה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו מה הסיפור האמיתי של הגזירה? פרשת שמות - גזירת פרעה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו מה הסיפור האמיתי של הגזירה?

פרשת שמות - גזירת פרעה כל הבן הי...

חני Photo
חני
7 months
31 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
היאור - מהווה עבודה זרה עבור המצרים.

איך יתכן שמרים לוקחת את משה רבינו ליאור כדי להציל אותו?

Comments:

Comment